دانشگاه مذاهب اسلامی

آزمون اختصاصی طلاب سال تحصیلی 99-98

خرید کد ثبت نام

  1. داوطلبان در هنگام خرید می بایست مقطع تحصیلی خود را صحیح انتخاب نمایید.

  2. موارد قابل انتخاب، پس از مشخص شدن مقطع تحصیلی به شما نمایش داده می‌شود.

  3. وجه پرداخت شده بابت ثبت نام به هیچ عنوان قابل استرداد نیست، لذا داوطلبان در این خصوص دقت لازم را به عمل آورند.

مبلغ

0 ریال