به سامانه ثبت نام آزمون اختصاصی جذب (طلاب حوزه های علمیه شیعه و اهل سنت) دانشگاه مذاهب اسلامی خوش آمدید.دانشگاه مذاهب اسلامی بر اساس مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و با نظارت سازمان سنجش آموزش کشور از بین طلاب حوزه های علمیه شیعه و اهل سنت و از طریق آزمون اختصاصی و مصاحبه در سال تحصیلی 97-96 دانشجو می پذیرد.